My Cart

Liên Hệ

Bạn có thể liên hệ với Bloudi qua các hình thức sau:

Số điện thoại:
034 846 1862

Hoặc gửi thông tin qua form.

Câu Hỏi Thường Gặp

Bloudi sẽ giao hàng đến các bạn trong vòng từ 5 – 7 ngày.

Hiện tại thì bạn có thể sử dụng hình thức thanh toán khi nhận hàng để thanh toán trên website của Bloudi.