Đồng Phục Logo

Trong môi trường bệnh viện, phòng khám, spa… . Thêu tên không chỉ là cách dễ dàng nhận diện được cá nhân trong tổ chức mà còn tạo sự chuyên nghiệp và thẩm mỹ khi tập thể mặc chung một loại đồng phục nhưng vẫn được cá nhân hóa thêu tên của mỗi người.

Một số hình ảnh về dịch vụ

Liên Hệ

Bạn có thể liên hệ với Bloudi qua các hình thức sau:

Số điện thoại:
034 846 1862

Hoặc gửi thông tin qua form.